बायो डाटा

नाव  :   अंजली अशोक कुलकर्णी
शिक्षण  :   एम. ए. (मराठी), एल. एल. बी.
व्यवसाय  :   बँक ऑफ इंडिया मधून सेवानिवृत्त
पत्ता  :   ३, विघ्नहर अपार्टमेंट, जयवर्धमान सोसायटी, बिबवेवाडी रस्ता, बिबवेवाडी, पुणे ४११०३७
 भ्रमणध्वनी - ९९२२०७२१५८
प्रकाशित पुस्तके  :   एकूण १२
  

 कवितासंग्रह

  १. मी एक स्त्रीजातीय अस्वस्थ आत्मा
  २. संबद्ध
  ३. बदलत गेलेली सही
  ४. रात्र दुःख आणि कविता

 ललित लेखसंग्रह

  १. हृदयस्पर्शी
  २. संभ्रमाच्या पाण्यात गटांगळ्या

 अनुवादित कादंबरी

  १. पोलादाला चढले पाणी (रशियन कादंबरीचा अनुवाद)

 संपादित

  १. रक्तहीन क्रांती
  २. अस्वस्थ शतकाच्या कविता
  ३. समग्र

 वैचारिक

  १. स्त्री स्वत्वाचा शोध
  २. स्त्री प्रश्न : एक आवर्त
पुरस्कार  :   
     १. महाराष्ट्र शासनाचा उत्कृष्ट काव्यानिर्मितीचा विशेष पुरस्कार - १९९६
  २. महाराष्ट्र राज्य शासनाचा उत्कृष्ट काव्यानिर्मितीचा 'केशवसुत' पुरस्कार - १९९८
  ३. महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचा 'राजकवी यशवंत' पुरस्कार - १९९६
  ४. मराठवाडा साहित्य परिषदेचा 'कुसुमताई देशमुख' पुरस्कार - १९९६
  ५. भगिनी निवेदिता प्रतिष्ठानाचा 'शारदा' पुरस्कार - १९९८
  ६. तुलसाबाई सोमाणी प्रतिष्ठानाचा 'तुलसाबाई सोमाणी' पुरस्कार - १९९८
  ७. महाराष्ट्र कामगार परिषदेचा 'सह्याद्री' पुरस्कार - १९९९
  ८. साहिर लुधियानवी प्रतिष्ठानाचा 'शरदचंद्र मुक्तिबोध' पुरस्कार - १९९९
  ९. रोटरी क्लब पुणे यांचा 'भाषा भगिनी' पुरस्कार - १९९१
  १०. ना. सी. फडके प्रतिष्ठानाचा 'कमलाबाई फडके' पुरस्कार - २००७
  ११. उर्दू साहित्य परिषदेचा पुरस्कार - २०१०
  १२. पहाट पुणे यांचा 'पहाट' पुरस्कार - १९९१
  १३. महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ साहित्य संमेलनाचा 'दै. सकाळ नाशिक' पुरस्कार - १९९३
  १४. 'गदिमांचे वारसदार' पुरस्कार कामगार साहित्य परिषद - २०१२
  १५. महाराष्ट्र साहित्य कला प्रसारिणी सभा यांचा 'नारायण सुर्वे साहित्य पुरस्कार' - २०१४
 

वर्ड फाइल येथे डाऊनलोड करा